แนวพระพุทธศาสนา /

ผู้แต่ง
เสถียร โพธินันทะ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3092 ส894น 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
156 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.