กระแสพุทธธรรมฝ่ายมหายาน

ผู้แต่ง
เสถียร โพธินันทะ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.32 ส894ก 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร มหามกุฏราชวิทยาลัย 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
107 หน้า ภาพประกอบ