พุทธศาสนประวัติฝ่ายมหายาน /

ผู้แต่ง
เสถียร โพธินันทะ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3209 ส894พ 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
194 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.