พระพุทธศาสนาในราชอาณาจักรไทย /

ผู้แต่ง
เสถียร โพธินันทะ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.309 ส894พ 2543
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543
Physical description
117 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.