คำตัดสินใหม่กรณีสวรรคต ร.8 โดย คำพิพากษาศาลแพ่งหมายเลขคดีแดงที่ 5810/2522 (วันที่ 14 มิถุนายน 2522) /

Corporate Author
คณะกรรมการการดำเนินงานฉลอง 100 ปี ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ภาคเอกชน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1