ศาสนพิธี : คู่มือทำบุญบำเพ็ญกุศลสำหรับประชาชน /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, 2527
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1