นันทะปชาบดี

ผู้แต่ง
สุชีพ ปุญญานุภาพ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.31883 ส763น 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร มหามกุฏราชวิทยาลัย 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
342 หน้า