ความคิดเห็นประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช = People's Opinion Towards Administration of Thayang Sub-District Municipality, Thungyai District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
สุธิดา จันทวาศ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 353.9 ส785ค 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ณ) 161 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.