แค่อ่านก็พูดจีนคล่อง ท่องเที่ยวจีนได้ = Language Tour : Complete your own trip with simple Chinese once your're in China /

ผู้แต่ง
ธนพล เชาวน์วานิชย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2558