การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮีในการจัดการป่าชุมชนโคกเป็ดก่า ตำบลหนองฮี อำไเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด = Participation of Tambon Nong Hee Administration Organization in Community Forest, Management of Ban Khok Pet Kao, Tambon Nong Hee, Nong Hee District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
ธนพนธ์ พลศรี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552