ภาษาไทยใช้ ENT

ผู้แต่ง
จงชัย เจนหัตถการกิจ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
495.91 จ113ภ 2541
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
224 หน้า