การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมในการดำเนินชีวิตของข้าราชการพัฒนาชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช = An Application of Ethical Principles in Living Lives of Community Development Officers, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
วิภาดา โปซิว
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 307.14 ว648ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ก-ท) 231 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.