ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนที่มีต่อการดำเนินงานส่วนโยธาขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด = Community Leaders' Opinions on Carrying Out Task of Civil Works Section of Tambon Du Noi Administration Organization, Chaturaphakphiman District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
เจนณรงค์ ผานคำ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 363.6 จ715ค 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ฏ) 103 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.