หลักภาษาไทย

ผู้แต่ง
อุปกิตศิลปสาร, พระยา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
495.915 อ837ห 2541
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
498 หน้า