กฎหมายที่ภิกษุ(ณี)ต้องรู้ /

ผู้แต่ง
กาญจนา สุทธิกุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : วัดทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม, 2560