การศึกษาเพื่อความเป็นคนที่สมบูรณ์ /

ผู้แต่ง
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
128 ส243ก 2560
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4
Physical description
158 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.