ศุกร์ถึงธรรม สุขถึงใจ : รวมธรรมบรรยายขององค์ธรรมกถึก ประจำปีพุทธศักราช 2560 /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : เพชรเกษม พริ้นติ้ง, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1