ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม = Factors Affecting People's Participation in the Development Plan Arrangement of Lantakfa Tambon Administration Organization, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
เจตสุดา พ่วงทรัพย์สิน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 307.12 จ697ป 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ก-ด) 168 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.