พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมและการเมือง /

ผู้แต่ง
บี สังฆรักษิต
Corporate Author
อมร โสภณวิเชฏฐวงศ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3013 บ351พ 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
68 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.