วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล = Mekong Chi Mun Art and Culture Journal /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2561