ทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อบทบาทการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = Attitude of Personnel Towards Administrative Role According to Principle of Good Governance of Sub-District Administration Organization in Mueang District, Samutsakorn Province /

ผู้แต่ง
พิมพ์นิภา จินตานพันธ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.14 พ715ท 2560
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Physical description
(ก-ต) 288 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.