บทบาทการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ของพระวิบูลย์ ธมฺมเตโช วัดพุทธอุทยาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = The Role in Natural Forest Conservation of Phrawiboon Dhammatejo, Wat Buddhauddayan Mueang District, Chiang Rai Province /

ผู้แต่ง
สุทธิชัย พึ่งเพ็ง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560