นักปราชญ์พุทธ /

ผู้แต่ง
ภรัต ซิงห์ อุปัธยายะ
Corporate Author
อมร โสภณวิเชฏฐวงศ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.30924 ภ183น 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
128 หน้า