การศึกษา : มองเมื่อ 30 ปีก่อน /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
370 พ335ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ง) 135 หน้า ; 26 ซม.