เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ = Buddhist Economics /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.30133 พ335ศ 2559
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ผลิธัมม์, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 16
Physical description
(ก-ค) 66 หน้า ; 21 ซม.