เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3013 พ335ม 2559
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ผลิธัมม์, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 17
Physical description
90 หน้า ; 19 ซม.