ธรรมะฉบับเรียนลัด /

ผู้แต่ง
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3144 พ335ธ 2560
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ผลิธัมม์, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 35
Physical description
43 หน้า ; 21 ซม.