พฤติกรรมการเลือกตั้งในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย = Election Behavior in Ta-Sa-Ad Tambol Administrative Organiztion, Nadung District, Loei Province /

ผู้แต่ง
อัญชลาภรณ์ พิมสร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 324.6 อ525พ 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ก-ฏ) 162 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.