พฤติกรรมการเลือกตั้งในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย = Election Behavior in Ta-Sa-Ad Tambol Administrative Organiztion, Nadung District, Loei Province /

ผู้แต่ง
อัญชลาภรณ์ พิมสร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552