วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา : TNI Journal of Business Administration and Languages /

Corporate Author
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น บริหารธุรกิจและภาษา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2560