คำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา /

ผู้แต่ง
วชิรญาณวงศ์, สมเด็จพระสังราชเจ้า กรมหลวง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.315 ว149ค 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
90 หน้า