ความเป็นครูและการพัฒนาครูมืออาชีพ /

ภาษา
Thai
เลขเรียก
371.11 ค181 2560
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
220 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.