20 บทเรียน Lead ลูกน้องสู่เป้าหมาย = 20 How to On Leading People /

ผู้แต่ง
นุกูล ชูทอง
Corporate Author
ชัชวาล อรวงค์ศุภทัต
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ไอดี ออล พริ้นท์, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1