รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว : แบบสั่งสอนเสือป่าและลูกเสือ ; เรื่องเที่ยวเมืองพระร่วง ; บ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์ ; หัวใจนักรบ /

ผู้แต่ง
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1