ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ทางการเมืองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors Affecting the Political Learning of High School Students Wattanothai Payap School Mueang District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
ฐิติทรัพย์ พระแก้ว
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 370.115 ฐ334ป 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ฎ) 163 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.