ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้นำท้องถิ่นเทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี = People's Satisfaction Towards the Leaders of Mueang Cha-Am Municipality, Cha-Am District, Phetchaburi Province /

ผู้แต่ง
ผันนภา หอมเหมือน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558