การศึกษาวิเคราะห์จริยธรรมของนักการเมืองไทยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ = An Analytical Study of Thai Politicians' Ethics According to the Constitution /

ผู้แต่ง
พลธรรม ปันต๊ะ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 172 พ442ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ช) 144 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.