ความจริงสี่ประการ : คำสอนพื้นฐานในพุทธศาสนา = The four noble Truths /

ผู้แต่ง
ทะไลลามะ
Corporate Author
ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ ษัฏเสน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3122 ท335ท 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
141 หน้า ; 19 ซม.