คู่มือพระภิกษุ : กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ /

ผู้แต่ง
สุทธิพงค์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์
Corporate Author
สุทธิพงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4