การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด = Residents' Participation in Drawing up Development Plans of Tambon Napho Administrative Organization in Mueang District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
สง่า อินทอง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 307.12 ส152ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ฐ) 123 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.