วิชชาจรณสัมปันโนเพื่อการหลุดพ้นในกระบวนทัศน์บูรณาการ = VIJJACARANASAMPANNO for Liberation to the Integeat Paradigm /

ผู้แต่ง
อภิสิน ศิวยาธร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 อ269ว 2555
พิมพ์ลักษณ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555
Physical description
(ก-ห) 432 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.