ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยสงฆ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน = Administration Strategies in Buddhist University for ASEAN Community /

ผู้แต่ง
พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3165 ส781ย 2561
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2561
Physical description
(ก-ฏ) 298 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.