ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด = Residents' Satisfaction with Civic Volunteers' Duty Performance for Disaster Prevention of Tambon Nua Mueang Administration Organization, Muang District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
กอบชัย แก่นนาคำ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 363.35 ก363ค 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ฑ) 116 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.