ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด = Residents' Satisfaction with Emergency medical Services' Team of Tambon Nong Muen Than Administration Organization, at Samat District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
คมกริช อาจหาญ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 362.18 ค145ค 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ฐ) 115 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.