การจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน = Library of Congress Classification System /

ผู้แต่ง
ระเบียบ สุภวิรี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3