ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์ สถานภาพความรู้ปัจจุบัน 3 = The Economic and Social Transformation of Thailand A Collection of Research Papers, No. 3 /

ผู้แต่ง
วินัย พงศ์ศรีเพียร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
330.9593 ว619ค 2560
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
121 หน้า ; 21 ซม.