รูปแบบการจัดการความทุกข์ที่เกิดจากความปวดตามแนวพระพุทธศาสนา = A Pain Management Model Based on Buddhist Teaching /

ผู้แต่ง
พระมหาวนัส กตสาโร (ทิมนิ่ม)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559