วิธีวิทยาเอเชีย : การก้าวข้ามเงื่อนไขปัจจุบันของการผลิตความรู้ = Asia as Method : Overcoming the Present Conditions of Knowledge Production /

ผู้แต่ง
เฉิน, กวน ซิง
Corporate Author
สิริพร สมบูรณ์บูรณะ, วิริยะ สว่างโชติ, ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : นกเช้าสำนักพิมพ์, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1