แว่นวรรณคดี ทฤษฎีร่วมสมัย = Contemporary Literary Theory /

ผู้แต่ง
ธัญญา สังขพันธานนท์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
ปทุมธานี : นาคร, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1