การพัฒนากระบวนการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย = The Development of Administrative Process of Tambon Administrative Organization in Dansai District, Loei Province /

ผู้แต่ง
วิเชียร ประสมทรัพย์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.14 ว559ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ก-ฌ) 110 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.