ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ = People's Satisfaction from the Tambon Pha Sawoei Administration Organization's Tax Collection Services, Somdet District, Kalasin Province /

ผู้แต่ง
วิเชียร บุญฤทธิ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 336.2 ว559ค 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ก-ฎ) 91 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.